DOF-formand glæder sig over nyt reservat

Formanden for Dansk Ornitologisk Forening på Bornholm glæder sig over, at der kommer et nyt naturreservat i Svartingedalen.
Fugleværnsfonden har købt størsteparten af Svartingedalen, der fremover skal bruges som naturreservat. Det køb glæder formanden for DOF Bornholm.

- Det er fantastisk. Det er et fantastisk område, siger Kåre Kristiansen, formand for DOF Bornholm.

Det nye reservat skal beskytte og udvikle plante- og dyrelivet i skoven – særligt for at skabe et rigt fugleliv.

- Det her bliver et fristed for fuglene. Der er grundlag for, at der kan komme en meget rig bestand af mange forskellige fugle. Det er ikke, fordi der er nogle særlig sjældne arter i øjeblikket. Det kan der komme, men dem der allerede er her, er spændende, og de får meget bedre vilkår med tiden, siger lokalformanden.

Et sådan helle for plante- og dyreliv er vigtigt, mener lokalformanden.

- Vi har et utroligt effektivt landbrug på Bornholm. Så der findes ikke ret mange af de her steder, hvor der er fred og ro, og hvor skoven får lov til at ligge. Der bliver ikke fældet til flis fremover. Og det giver et meget rigt insekt fauna og nogle muligheder for forskellige planter, som igen gavner fuglene, siger Kåre Kristiansen.

Reservatet vil særligt gavne de hulerugende fugle som eksempelvis huldue og de to flagspætter - stor og lille flagspætte.

Fugleværnsfonden oplyser, at alle besøgende er velkomne. Skal du besøge området inden for nærmere fremtid, er det en god idé at tage gummistøvler på, da dele af området er meget mudret.

Fugleværnsfonden blev etableret i 1966 af Dansk Ornitologisk Forening, som en selvstændig almennyttig fond. Fonden vil forbedre den danske natur med fokus på sårbare fuglearter.