Flagermus, lav og larver får gavn af vild natur

De to bornholmske skovområder, der er udpeget til udlægning til urørt skov og anden biodiversitetsskov, huser en række sjældne arter af planter, insekter og dyr
Bechsteins flagermus vejer kun omkring 8 gram og har meget store og spidse ører, som den kan folde sammen. I Danmark lever og yngler den kun på Bornholm. Og den lille fyr er en af årsagerne til, at netop den centrale del af Almindingen, hvor flagermusen lever, er med blandt de 45 danske skovområder, der fremover skal være mere vilde.

- Flagermusen lever i de gamle egetræer, som er nogle af de ældste træer på Bornholm, og ned langs Ekkodalens skråninger, fortæller Georg Ask Marker, der er naturformidler ved Naturstyrelsen Bornholm.

I den østlige del af det udpegede område ligger Bastemosen, der blandt andet er hjemsted for flere sjældne sommerfuglelarver.

Det andet bornholmske område, der af førende forskere er blevet udpeget til urørt skov, er en del af de skovbevoksede arealer på Nordbornholm. Skovområdet strækker sig fra Russersletten i nord til Slotslyngen i syd. Her vokser blandt andet nogle meget sjældne arter af lav.

Udpegningen af de danske områder til urørt skov er en del af regeringens Naturpakke, som blev vedtaget med Dansk Folkeparti i 2016. Udpegningen er i høring fra den 2. februar og otte uger frem.

Du kan læse mere om de to udpegede områder på Naturstyrelsens hjemmeside: