Cyklister på Bornholm er udsatte i trafikken

Vejdirektoratets nyudgivne ulykkesstatistik afslører, at cyklister på Bornholm er udsatte i trafikken.
Antallet af personskadeulykker og materielskadeulykker på Bornholm har været varierende i perioden 2013-2017, mens antallet af spiritusulykker med dræbte og tilskadekomne har ligget på nogenlunde samme niveau i perioden 2015-2017.

Der var en større andel af dræbte og tilskadekomne på cykel på Bornholm end på landsplan, ligesom der var en større andel af eneulykker og krydsningsulykker i Bornholms politikreds.

På figurerne ved artiklen kan man se andelen af dræbte og tilskadekomne fordelt på transportmiddel. Af den ene figur fremgår det, at andelen af dræbte og tilskadekomne på cykel var højere i Bornholms politikreds end på landsplan. Omvendt var andelen af dræbte og tilskadekomne i personbil og som fodgængere lavere.