Klunseri er helt okay

På Bornholm må man noget, der stadig er forbudt i resten af landet: Klunse på containerpladserne
Helt i tråd med den populære grønne genbrugstanke så må man fortsat meget gerne tage ting med hjem fra de fleste containere på BOFA's containerpladser:

-Der er nogle undtagelser, men som udgangspunkt må man klunse i de fleste fraktioner. Vel at mærke til eget brug, siger Jens Hjul-Nielsen, direktør for BOFA.

For eksempel er farligt affald, som kemi og maling, noget man kun afleverer på BOFA.

Mangeårig pladsmand Palle Westh er meget tilfreds med, at det stadig er helt lovligt at klunse på Bornholm:

-Det er en super god ide. Det er jo sjovt, når folk kan bruge ting igen. Og der er ikke noget ressourcespild, siger Palle Westh.

Endnu er der ingen tegn på, at resten af landet lærer af Bornholm og gør klunseri lovligt på containerpladser:

-Der er ingen kollegaer, der tillader klunsning. De foretrækker, at affaldet bliver på pladsen, når først det er kommet ind. Vi ser det sådan, at hvis det kan komme nogen til glæde, så er det da langt bedre, siger direktør Jens Hjul-Nielsen.